Doprava zboží

Doprava a termín doručení

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Zboží je zpravidla skladem, popřípadě dodací lhůty jsou od 1 do 20 dnů od potvrzení objednávky. U zboží běžně dostupného a zboží, které máme na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla  tentýž nebo následující pracovní den.

Přesný termín dodání Vám bude upřesněn v potvrzení objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje předání zboží prvnímu přepravci případně při osobním vyzvednutí předání zboží kupujícímu.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající u dopravce PPL. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, záruční list, návod k použití. Cena za dopravu záleží na druhu objednaného zboží a je vždy uvedena u příslušného výrobku.

Zboží si lze osobně vyzvednout kdykoliv na adrese naší provozovny – Pondělí až Pátek od 8:00 do 16:00 hod. V případě osobního vyzvednutí není účtováno dopravné.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a  případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky s razítkem prodávajícího případně jím pověřené osoby na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem!


Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky s razítkem kupujícího případně jim pověřené osoby a správný počet balíků. Na kupujícího přejde nebezpečí škody na věci okamžikem převzetí zboží (předmětu smlouvy).

smdsinai